Wałbrzych

Tam gdzie świat już kończy się
Wałbrzych dzisiaj wznosi się
Czarne słońce co dzień wschodzi
Czarne miasto czarnych ludzi

Wałbrzych (2x)

Szara masa w zwartym szyku
Zmierza rankiem ku fabrykom
Zwarte szyki szarej masy
Idą do swej czarnej pracy

Wałbrzych (2x)

Po robocie przy gorzale
Robotnicy rozmawiają
Wszystkie dni są takie same
Wóda płynie strumieniami

Wałbrzych (2x)

Gasną światła w szarych domach
Robotnicy śpią przy żonach
Żony ciał swych nie żałują
Robotnicy wciąż pracują

Wałbrzych (2x)