Życie jak zwierciadełko,
odbija to co robię.
Uśmiechać się chce do mnie
gdy uśmiechnięty chodzę.

Gdy uśmiechnięty chodzę,
odbija to co robię.
Uśmiechać się chce do mnie,
życie jak lustereczko.

Jakie życie taka śmierć,
jaka śmierć taki plon,
jaki plon taki siew,
jaki siew takie życie.

Jakie życie taki siew,
jaki siew taki plon,
jaki plon taka śmierć,
jaka śmierć takie życie.